آسیاب موتوری

اولین آسیاب موتوری‌ در عهد ناصرالدین شاه به كار افتاد و تا آخر نتواست جلب مشتری‌ كند، چه می‌‌گفتند موتور آتش دارد و آتش گندم را می‌‌سوزاند.

 موتور نفتی‌‌ای‌ در كنار داشته از آن تسمه‌ای‌ به گردن فلكه سنگ افتاده، این تسمه بود كه سنگ را به گردش در می‌‌آورد نه مستقیماً خود موتور، لیكن مردم نمی‌‌پذیرفتند. محل آن در اول خیابان ناصریه ناصرخسرو سمت غرب بود. جایی‌ كه بعدها اداره بی‌ سیم پهلوی‌ احداث گردید. این آسیاب دودكشش ضلعی‌ نسبتاً بلند و آجری‌ داشت. / تاریخ اجتماعی تهران، ج 1، ص 145؛ ج 3، صص 301 و 303.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.