آسیاب عزالدوله

این آسیاب در شمیران واقع بوده و از مستحدثات عبدالصمد میرزا عزالدوله می‌‌باشد.» باغ بالا متعلق به شاهزاده عزالدوله عبدالصمد میرزا تا حد دره آسیاب عزالدوله كه حد میان باغ فردوس و باغ عزالدوله بود شمال باغ باغبان باشی‌ قرارداشت كه دخترش از زنان ناصرالدین شاه بود.«

 نهرحكیم هاشم از دره اسد آباد در قدیم شروع می‌‌شد. و دنبال آن به سبزه میدان تهران می‌‌رسید. و از دره آسیاب عزالدوله می‌‌گذشت.» / جغرافیای تاریخی شمیران. ج1، صص 11 و 219.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.