آسیاب سردار

اعتمادالسلطنه در روز 8 شعبان 1292ق. از آسیاب سردار سخن گفته. لیكن محل دقیق آن را نشان نداده است. / روزنامه خاطرات، ص 19.

 گویا شمال شرقی‌ باغ سردار نزدیك خیابان كنونی‌ انقلاب قرار داشته است.

 

 

خرابی آسیاب آبی

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.