آسپیران

در سال 1291 خ. محمدعلی‌ خان علاءالسلطنه رئیس‌الوزراء شد. او عین‌الدوله را به وزارت كشور انتخاب كرد. در این دوران پس از مدتی‌ وستداهل[1] رئیس نظمیه (پلیس) شد و برای‌ آموزش افراد نظمیه دو آموزشگاه تأسیس كرد كه دوره آموزشی‌ آن‌ها شش ماهه بود. اولی‌ آموزشگاه آژان (پاسبان (ها كه خواندن و نوشتن و نحوه كار پلیس را آموزش می‌‌داد. دیگری‌ آموزشگاه آسپیرانی‌ كه كارمندان و صاحب منصبان نظمیه تعلیمات سطح بالاتری‌ را می‌‌دیدند و به اصطلاح كارآگاهی‌ را می‌‌آموختند.

آموزگاران این دو آموزشگاه ارفاس[2] وستداهل و برگدال[3] بودند كه با كمك مترجم به كار خود می‌‌پرداختند. / پلیس ایران، مهر 2535 شاهنشاهی‌، صص 76و 97. !رجوع کنید به نظمیه1. Vestedahal

2. Erfas

1. Bergdal

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.