آستریه

در دوران قاجاریه به كشور اتریش، «آستریه» اطلاق می‌‌شد. در ارتباط با استخدام معلم دارالفنون به امر امیركبیر، موسیو جان داوود مأموریت می‌‌یابد تا برای‌ استخدام معلم دارالفنون اقدام نماید. در تاریخ قاجار چنین آمده است:

 «موسیو جان داود مترجم اول دولت علیه ایران حسب‌الفرمان به مملكت آستریه (اتریش) شتافته چند نفر معلم... به دارالخلافه طهران آورد.» / حقایق‌الاخبار ناصری‌، ص 108.

 «و هم در این سال (كولوند مشندلاك) كه از نام‌یافتگان دولت آستریه بود حسب‌الامر امپراتور مملكت آستریه با چند نفر از صاحبان منأصب، مامور به سفارت مملكت ایران گردید.» / همان مرجع، ص 227  !رجوع کنید به سفارت اتریش.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.