آسایشگاه مسلولین فرح آباد

در سال 1321ق. مظفرالدین شاه دستور داد تا كاخ فرح‌آباد ساخته شود و در سال 1322ق. بنای‌ آن به اتمام رسید. در سال 1323 خ. چون آسایشگاه شاه‌آباد برای‌ معالجه مسلولین كوچك بود، محمد رضا شاه به نخست وزیری‌ دستور دادكه كاخ مزبور را برای‌ ایجاد آسایشگاه تخصیص دهند. / تاریخ قسمت شمالی‌ تهران (بلاغی‌) ، صص 650 و 666.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.