آزادخان سلیمانخیل هوتکی غلجایی

ملقب به آزادخان افغان، اهل کابل بود که پس از فتح این شهر توسط نادر شاه (۱۱۵۰ق) به سپاه او پیوست و در لشکرکشی به هندوستان شرکت کرد و تا پایان کار پادشاه افشار در خدمت وی به سر می‌برد.او از ابراهیم‌شاه، برادرزاده نادر، لقب خانی دریافت کرد و پس از شکست ابراهیم‌خان از شاهرخ میرزا، فرصت را مغتنم شمرده، ارومیه را تصرف کرد و به حکومت در قسمتی از آذربایجان پرداخت و مدعی تاج و تخت ایران بود.

هفده تن از خان‌های زند از جمله مادر کریم‌خان را به اسارت گرفت ولی ایشان در راه گریختند و در بروجرد به کریم‌خان پیوستند. عاقبت کریم خان زند پس از تعقیب و گریز وی را شکست داد و به زندان انداخت و او در تاریخ ۱۷۸۱ م. در زندان مرد./ م‍ج‍م‍لال‍ت‍واری‍خ پ‍س از ن‍ادر،اب‍وال‍ح‍س‍ی‍ن م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه، طبع کتاب.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.