آخورین (= اوخورین

این آبادی‌ در رودبار قصران واقع بوده و بیش از نیم قرن است كه خراب شده و از بین رفته است. نامش در كتاب جغرافیای‌ دره رودبار و نیز در فهرست آبادی‌‌های‌ رودبار قصران مندرج در كراسةالمعی‌ مذكور است. به عهد آبادی‌ قریب چهل خانوار جمعیت داشته است؛ و حاجی‌ آباد كه اكنون نیز در آن حدود آباد است از متعلقات آن بوده است. به عهد ناصرالدین شاه تیول هاشم‌خان جارچی‌‌باشی‌ بود. / جغرافیای‌ دره رودبار، ص 36؛ كراسة المعی‌، ج1، ص590.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.