آثار تاریخی قصران

ناحیه كوهستانی‌ شمال ری‌ را تا نور ولاریجان قصران گویند كه به دو بخش خارج و داخل منقسم می‌‌شود. محدوده بین دماوند تا ری‌ را قصران خارج می‌‌گویند. در این ناحیه آثاری‌ بسیار از روزگار قدیم وجود دارد. آثار تاریخی‌ موجود در لار كه به دماوند نزدیك است و دیگر نقاط به شرح زیرند: قلعه هفت‌دختران لار، خاتون بارگاه گرمابدر، قصر دختر یا قزل مامای‌ آهار و آثار چند قلعه قدیمی‌ در حدود كمردشت، دشتك، آثار بنایی‌ در دره كوه اسبول روبه‌روی‌ ده اوشان، قلعه آبادی‌ امامه، قلعه اسماعیلیه لورا، چند قلعه كم اهمیت دیگر، تخت كیقباد نزدیك ایگل، مسجد لواسان، بنای‌ امامزاده‌ها و...

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.