آثار تاریخی شمیران

نام برخی‌ از آبادی‌‌های‌ شمیران مانند تجریش (طجرشت)، فرحزاد و ونك و نیز قلعه شمیران و...در كتب بسیار قدیم ذكر شده است كه حكایت از پیشینه دیرپای‌ سكونت در این خطه تاریخی‌ دارد. برخی‌ ازبناهای‌ قابل ذكر و ارزشمند در شمیران:

 1. بقعه امامزاده قاسم (ع)؛

 2. بقعه امامزاده صالح (تجریش)؛

 3. بقعه امامزاده معصوم صالح (فرحزاد)؛

 4. بقعه قاضی‌ صابر (ونك)؛

 5. كاخ‌های‌ سلطنت‌آباد؛

 6. كاخ صاحبقرانیه (نیاوران)؛

 7. بقعه امامزاده ابراهیم (پس قلعه)؛

 8. امامزاده علی‌‌اكبر (چیذر)؛

 9. امامزاده اسماعیل بن زكریا (چیذر)؛

 10. بقعه امامزاده لویزان.

 11. قلعه شمیران و...  

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.