آثار تاریخی دماوند و بومهن

برخی‌ از آثار اعصار گذشته در این خطه از گستره تهران:

 1. مسجد جمعه كه در تاریخ 1314/9/15 با شماره 230 جزوآثارملی‌ ایران به ثبت رسید.

 2. برج شبلی‌ كه برج هشت گوش آجری‌ زیبایی‌ است.

 3. امامزاده عبدالله كه در مجاورت تكیه دماوند قرار دارد.

 4. امامزاده محمد یا فرامه، بنای‌ ساده سنگ و گچ است.

 5. امامزاده عبدالله یا چهل تن، گنبد مخروطی‌.

 در بومهن نیز امامزاده مطهر واقع در كنار راه دماوند با بقعه هشت گوش و آجر و گنبد هرمی‌ شكل با دوازده ضلع وجود دارد.

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.