آتشكده وهرام

دونالد ویلبر در كتاب «ایران در گذشته و حال» می‌‌نویسد:

  ... دین زرتشت چنانكه گفتیم در این عهد قوام یافت، وآیین تقدیس آتش معمول شد، و آتشكده‌های‌ مهم در ایران وجود پیدا كرد، آتشكده‌های‌ محلی‌ را آتشكده وهرام (بهرام) می‌‌نامیدند...

 

 

آتشکده کاریان فیروزآباد

 

 

آتشکده یزد با آتش 2000 ساله

 

 

آتشکده نیاسر

 

 تطابق گفته ویلبر در مقایسه با مقام «آتش ورهرام» كه در رتبت به مثابه شاهنشاه روحانی‌ است كه در مدخل آتشكده از آن سخن رفت قابل توجه و درنگ است.

آتشکده یزد با آتش 2000 ساله آتشکده یزد با آتش 2000 ساله
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.