آب نمای یوسف آبادی

آین آب نما در یوسف آباد، مِلك مستوفی‌ الممالك قرار داشت و اكنون اثری‌ از آن باقی‌ نیست. كل هزینه ساخت آن دویست و هشتاد و شش قران و بیست و پنج دینار (286/25 قران ) برآورد شده بود و صورت بنایی‌ آن چنین بوده است : بّنا 8 نفر، عمله 16 نفر، آجر نو 80 عدد، آهك سه خروار و بیست و پنج من .

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.