آب كرج

نهری‌ از رودخانه كرج (نهركرج) كه آب را به تهران منتقل می‌‌كرد و پس از طی‌ كیلومترها در بلوار كشاورز فعلی‌ (جلالیه سابق) جاری‌ می‌‌شد. محل نهر، اكنون نیز در وسط این بلوار زیبا جاری‌ است. به این خیابان در گذشته «آب كرج» می‌‌گفتند وزمانی‌ كه هنوز اطراف آن ساخته نشده بود و تنها شمال آن میدان اسبدوانی‌ جلالیه قرار داشت، روزهای‌ تعطیل و تفرجگاه مردم پایتخت بود.

 فعالیت برای‌ آوردن آب به داخل حصار تهران و ایجاد قنات‌های‌ تازه و مخصوصا آوردن آب از نهر كرج از همان اوایل روزگار قاجار آغاز شد و سبب آن كمبود آب پایتخت بود كه در دوره محمد شاه صورت جدی‌ پیدا كرد. چه در سال 1260 ق. به امر همایون اعلیحضرت محمد شاه از رودكرج تاشهر تهران - كه هفت فرسنگ مسافت است - نهری‌ بزرگ با مخارج گزاف به طرف شهر جاری‌ كرده از بالای‌ نگارستان گذرانیدند كه از دروازه شمیران به شهر می‌‌نشسته وبر نهر تیمناً جشن ملوكانه گرفتند. / اعتمادالسلطنه، مرات البلدان، ص 939.

 تا دهه سی‌ شمسی‌ هنوز بخش‌های‌ زیادی‌ از اراضی‌ خیابان بایر بود. ! رجوع کنید به نهر كرج.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.