آب شاه

پیش از آن‌كه لوله كشی‌ آب تهران انجام شود، آب مصرفی‌ خانه‌ها از راه جوی‌‌ها وارد آب انبارمنازل می‌‌شد و با تلمبه‌ای‌ آب را بیرون می‌‌كشیدند و به مصرف می‌‌رسانیدند. آب شرب بعضی‌ از مردم را نیز با گاری‌ و دیگر وسایل از قنات شاه و برخی‌ دیگر، از قنواتی‌ كه آب آن‌ها كیفیت بهتر داشت، به خانه‌های‌ مردم می‌‌آوردند و سطلی‌ ده شاهی‌ (بعدها گران‌تر شد و به یك قران رسید) می‌‌فروختند و در میان اهالی‌ تهران به آب شاه شهرت داشت.

 از جمله قنات‌های‌ دیگری‌ كه آب آن مورد استفاده شرب مردم قرار می‌‌گرفت و گاری‌‌های‌ آبرسان منبع خود را از آن پر می‌‌كردند، قناتی‌ بود كه مظهرش در جنوب باغ شاه واقع بود.

 آب حوض جوش داخل خلوت كریم خانی‌ از قنات آب شاه تأمین می‌‌گردید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.