آب انبار پیرقلی خان

پیرقلی‌‌خان، جد اعلای‌ شامبیاتی‌‌ها از تیره قاجار اشاقه‌باش بود. او در دوران آغا محمدخان مسجد و آب‌انباری‌ نزدیك كوچه شامبیاتی‌‌ها احداث كرد. در زمان كشیدن خیابان سیروس، آب‌انبار و مسجد پیرقلی‌‌خان در مسیر خیابان قرار گرفت. / تاریخ تهران، حجت بلاغی‌، ج 2، ص 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.