آب انبار صدراعظم

واقع درسمت غربی‌ فضای‌ جلوی‌ مدرسه حاج شیخ عبدالحسین. بركتیه بالای‌ آن نوشته اند: «حسب الفرمایش جناب اشرفِ امجدِ ارفعِ اجل اكرم، صدر اعظم ایران اعتمادالدوله میرزاآقا خان به جهت طلب مغفرت ازبرای‌ مرحوم محمد یوسف خان صورت اتمام پذیرفت، 1270ق.» 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.