آب انبار شیخ جعفر

ازآب انبارهای‌ دیه اوین است. 

شیخ جعفر، آب‌انباری در محلۀ اوین. این آب‌انبار را در ۱۳۲۴ ش شخصی به نام شیخ جعفر، از اهالی معتبر اوین، در محلۀ درب مدرسه بر سر راه اوین به درکه روبه‌روی مسجدی به همین نام برای استفادۀ مردم اوین ساخت. آب‌انبار شیخ جعفر پس از آنکه اوین از لوله‌کشی آب بهره‌مند شد، متروکه گشت.

مآخذ

 اعرابی، مرضیه، مونوگرافی روستای اوین، پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی رشتۀ جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ اعرابی، مهدی (رئیس شورای شهر محلۀ اوین)، مصاحبه با مؤلف؛ ستوده، منوچهر، جغرافیای تاریخی شمیران، تهران، ۱۳۷۱ ش.

سعیده صائبی‌مقدم

! رجوع کنید به اوین

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.