آب انبار امامه

معتمدالسلطنه، عارف خان افندی‌ مترجم ناصرالدین شاه در كراسه المعی‌ نسخه خطی‌ كتابخانه مجلس می‌‌نویسد:

 «... خرابه قلعه امامه برج‌هایی‌ دارد...در كنار برج جنوبی‌ كه در گوشه افتاده است آب انبار وسیع و گود و استواری‌ ساخته بوده‌اند...» / كراسه‌المعی‌، ص 1130، نقل در قصران، ص192

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.