آب انبار اسماعیل بزاز

در كتاب كوچه و خیابان از این آب انبار كه اسماعیل بزاز، دلقك ناصرالدین شاه، در اراضی‌ كنار خندق جنوبی‌ تهران ساخته بود یاد شده است. با پرشدن خندق و تخریب ضلع جنوبی‌ حصار صفوی‌ خیابان اسماعیل بزاز (مولوی‌ فعلی‌) احداث شد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.