آبدارباشی

از مشاغل (القاب) مهم دربار شاهان قاجاریه وآن مدیرآبدارخانه بوده است.  ! رجوع کنید به آبدارخانه شاهی‌

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.