یوزباشیان

یوزباشیان-ناصرالدین شاه گارد مخصوص داشت. سواران ورزیده(سوار کشیک خانه) آن را تشکیل می دادند، پاسگان(گارد) مخصوص شاه که تحت ریاست کشیکچی باشی و نایبان و یوزباشیان و پنجاه باشیان و دهباشیان کشیک خانه بودند. سوار کشیک خانه را غلام کشیک خانه هم می‌گفتند (از مشاغل مهم درباری). پاسگان تحت ریاست کشیک چی باشی و نایبان او و یوزباشیان کشیک خانه بودند. سواران کشیک خانه را غلام کشیک خانه می گفتند و به رئیس آن ها که بعد از کشیک چی باشی، شخص اول کشیک خانه بود، قوللر آقاسی باشی می نامیدند. کشیک چی باشی در سفرهای شاه می باید همراه او باشد و سواران و غلامان یا یساولان و قراولان در جلو و عقب کالسکه قرار گیرند.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.