یزقل

یزقل - «یزقل. [ ق ِ ] نامی از نامهای مردان یهود: ملایزقل . (یادداشت مؤلف ). حزقیل . رجوع به ملایزقل شود»/ لغتنامه.

«ملا یزغل . آدم شوریده رنگ و بد سر و وضع و بدلباس و کثیف و ژولیده»/ فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده

«ملا یزقل.(yazqal)  نزول خوار، حرام خوار»/ فرهنگ بروبچه‌های ترون.

برخی از یهودیان در تهران ربا خوار بودند. در دهه چهل ده هزار تومان به متقاضی نیازمند می پرداختند، دوازده قسط هزار تومانی دریافت می کردند. بدون تشریفات و بسیار ساده فقط باید طرف مورد وثوقشان می بود./مولف.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.