کوچه قنات زرگنده

کوچه قنات زرگنده – در کوچه قنات، مظهر تنها قنات زرگنده قرار داشت. قناتی که پیش از لوله کشی در این آبادی آب شرب تمامی ساکنان آن را تامین می کرد. «طول این قنات ۴۰۰ متر، و دارای مادرچاهی به عمق ۲۰ متر است. مسیر آن غرب رودخانۀ زرگنده و آبدهی آن حدود ۶ لیتر در ثانیه است./علی هزاردره ای» خانواده ها با کوزه و یا این اواخر با دبه پلاستیکی آب قنات را برای شرب به خانه هاشان می بردند. کوچه قنات مانند تمام کوچه های شیب دار روستاهای شمیران پله پله بود و به صورت سنگ فرش با پله های سنگی از تکه سنگ های درشت ساخته شده بود. سر کوچه بقالی کوچک مدباشی قرارداشت. مغازه ای از خشت و در ابعاد حدود دو متر در دو متر بود. تنها در چوبی کوتاهی با عرض حدود هشتاد سانتی متر داشت، بدون ویترین و نمایی دیگر. کف بقالی سی چهل سانتی متر پایین تر از تراز خیابان بود. مدباشی علاوه بر اداره بقالی متولی حسینیه زرگنده که رو به روی بقالی اش قرار داشت، بود. مدباشی یک پسر و چند دختر داشت. پسرش حسن آقا متولد دهه سی بود. بعدها مغازه او که کمی در سطح خیابان پیش آمده بود تخریب و جزو خیابان شد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.