کارکنان احتسابیه

کارکنان احتسابیه – در دوران تصدی اعتمادالسلطنه اعضا و نفرات اداره احتسابیه دارالخلافه چنین بود:

 «اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات و مترجم مخصوص همایون: رئیس.

 میرزا على محمدخان سرتیپ: نایب اول.

 حیدرقلى آقاسرهنگ: رئیس اداره احتسابیه دارالخلافه.

 اجزاء اداره احتسابیه: 270 نفر.

 نایب قلى: نایب احتساب.

 میرزا ابوالقاسم: مشرف احتساب.

 میرزا یوسف: نایب اداره احتسابیه.

 میرزا محمدحسین: نایب محلات شهر دارالخلافه.

 سایر نواب و صاحب منصبان: 25 نفر.

 فراش و عمله طویله احتساب و سقا و سایر: 248 نفر.» / المآثر و الآثار، ص 29.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.