کارخانه رسومات

کارخانه ٔ رسومات –  کارخانه مشروب سازی بود. در دهه سی کارخانه رسومات تعطیل و تبدیل به پارک (خیام ) شد. این کارخانه کمی بلاتر از کارخانه برق بود.

«در دوره رضاشاه در کنار جاده دوشان‌تپه (خیابان ژاله) کانون صنعتی شرق تهران شکل گرفت. در این ناحیه کارخانه‌های رسومات، آسفالت‌سازی، مسلسل‌سازی، هواپیماسازی شهباز، بتن‌ریزی و مهم‌تر از همه کارخانه برق دولتی (شروع ساختمان: ۱۳۱۴ش، پایان ساختمان: اواخر ۱۳۱۵ش، آغاز بهره‌برداری: اوایل ۱۳۱۷ش.) ساخته شد.»/ تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، ج۳، ۳۸۸، ۱۳۷۶ش.

رسومات . [ رُ ] ج ِ رسوم . (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). رسوم ج ِ رسم را دوباره با الف و تاءجمع بسته اند و برخلاف قواعد زبان عربی است . و همچنین است : احوالات ، امورات ، حبوبات ، حوادثات ، عیوبات ، عوارضات ، فتوحات ، فیوضات ، قبوضات ، قروضات ، لوازمات و امثال آنها. (از نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال 1 شماره ٔ 5). رجوع به رسوم شود. || حقوق و عوارض . (فرهنگ فارسی معین ). || آنچه از محصول برای پرداخت مزد مأموران محلی مانند کدخدا و دشتبان و حمامی و آهنگر و نجار و غیره کسر می گردد. (از فرهنگ فارسی معین ) : شغل مشارالیه آن است که محصولات مستغلات دیوانی تمام ممالک محروسه و... و سرانه ٔ هنود و سوق الدواب و رسومات ارباب مناصب دیوان اعلی ... در سرکار ضابطنویس داد و ستد می شود. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص 42). تمامت تیولات و همه ... و رسومات وزراء و مستوفیان و کلانتران و مواجب ارباب قلم ... داد و ستد و تنخواه داده می شود. (تذکرة الملوک ص 17). وزیران دیوان اعلی که مواجبی ندارد و به شرح جزو رسم الوزارة و غیره و انعام و رسومات در وجه او مقرر است ... (تذکرة الملوک ص 52). || در اصطلاح امروزه کارخانه ٔ مشروب سازی را گویند. (یادداشت مؤلف ).

- کارخانه ٔ رسومات ؛ کارخانه ٔ مشروب سازی . (فرهنگ فارسی معین ).

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.