وظایف كدخدایان

وظایف كدخدایان - از اواخر ماه رجب همان سال (1309) شاهزاده محمدحسن میرزا مهندس به ریاست احتسابیه برگزیده شد، اما ریاست وى نیز بیش از هفت ماه و شش روز نپایید و ابوالحسن خان فخرالملك با پیشكش هزار تومان به شاه این شغل را در اختیار گرفت.
 او هم طى حكمى به شرح زیر وظایف كدخدایان را گوشزد كرده است:
 «چون همواره آسایش عموم اهالى و سلامت تمام نفوس مكنون خاطر... اعلیحضرت... است در این موقع یكى از مسائل فرضیه و امورات مهمه، تنظیف شهر و خیابان‌‌ها و كوچه‌‌ها و شوارع است... نظر به این‌‌كه تنظیف هر شهرى خارج از تكالیف دولتى است و دیوانیان عظام نباید متحمل این نوع مخارج بشوند و در همه ممالك متمدنه امور تنظیف بلدیه راجع به عموم اهالى شهر و ساكنین آن‌‌جا است معهذا به عموم كدخدایان محلات و صاحب منصبان اداره پلیس قدغن مى‌‌شود كه... باید همگى مراقب تنظیف محلات راجع به محله خود باشند... چنانچه در این حكم از طرف كدخدایان محلات مسامحه و اهمال شود مسئول و مؤاخذ خواهند بود.» / روزنامه ایران، ش 781 / تهران به روایت تاریخ، صص 909 تا 928  ! رجوع کنید به احتساب آقاسى.

 

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.