نسقچی و نسقچی باشی

نسقچی و نسقچی باشی- اکثر حکّام، چنین فردی برای خود داشتند و تا اوایل سلطنت مظفرالدّین شاه، رواج داشته وظیفه او، بریدن سر، بینی و… بوده‌است. میرغضبان و کارمندان اداره مزبور در دورة قاجار، بیشتر در خانوادة علاءالدّوله دوام پیدا کردند.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.