میرزا کاظم آشتیانی

میرزا کاظم آشتیانی- میرزا کاظم آشتیانی فرزند میرزا محسن آشتیانی، مستوفی درجه اول دربار قاجار.

میرزا کاظم در زمان سلطنت کریم خان زند مقام استیفای کل یافت و پس از تاج‌گذاری آقا محمد خان در مقام خود باقی ماند. او در سال ۱۲۱۱ ق. زمانی که در التزام رکاب آقا محمد خان برای فتح قلعهٔ شوشی(شوشا) به قراباغ رفته‌بود، درگذشت و جنب حصار شهر به خاک سپرده شد.( حضرتى، رجال و مشاهير آشتيان، 1382)

میرزا کاظم شش پسر داشت. چهار پسر ارشد او در سفرنامه‌ میرزا ابوالحسن ایلچی به روسیه به نام دلیل‌السفرا چنین معرفی شده‌اند:«الحق اولاد مرحمت پناه میرزا محمدکاظم مستوفی سرکار شاه جنت مکان [=آقامحمدخان قاجار] هریک در مرتبه خود عدیل و نظیر ندارند و به جمیع اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده و کمالات و محاسن صوری و معنوی آراسته و پیراسته می‌باشند. چنانچه میرزا بابا که اکبر اولاد اوست و مستوفی دیوان اعلاست در سررشته‌داری و علم سیاق ثانی به جهت او متصور نیست و بعد میرزامحمدعلی که در سرکار والاتبار نواب اشرف نایب‌السلطنه و ولیعهد دولت ایران، منشی بالاستقلال و نادر عصر است. و بعد همین میرزا محمدحسین وزیر شاهزاده صاحب اختیار قزوین [=علی‌نقی میرزا رکن‌الدوله] که به جمیع صفات حسنه آراسته است. و از مراتب دانشمندی و نیک رفتاری او آثار رضامندی و خوشنودی از ناصیه احوال اهالی قزوین ظاهر است، و شاهزاده اعظم را کمال اعتماد و اعتقاد و التفات با ایشان می‌باشد و بعد میرزا محمدحسن مستوفی سرکار نواب اشرف ولیعهد ایران که وزارت سپاه نظام و سرباز نیز با ایشان است، و در امر خود منتهای استقلال را می‌دارند»

نام فرزندان او به این شرح است: آقا میرزا موسی معروف به میرزا بابا، میرزا محمدعلی، میرزا حسین، میرزا حسن مستوفی‌الممالک آشتیانی، میرزا فضل‌الله، میرزا عبدالله آشتیانی.

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.