میرزا محمدعلی خان قوام‌الدوله

میرزا محمدعلی خان قوام‌الدوله- میرزا محمدعلی خان قوام‌الدوله دولت‌مرد و نویسنده اواخر دوران قاجار بود. او پسر عباس قوام‌الدوله بود که از رجال مهم دوران ناصرالدین‌شاه به شمار می‌آمد و در اوخر سلطنت او، سمت وزیر خارجه داشت. میرزا محمدعلی خان پس از پدرش ملقب به قوام‌الدوله گردید. او در دوران صدارت علی اصغر اتابک از مخالفان صدراعظم بود و از این رو شغل مهمی به او نمی‌دادند. پس از برکناری اتابک به تهران بازگشت و وزیرلشکر شد. کمتر از یک سال بعد جنبش مشروطه رخ‌داد. در دوران محمدعلی شاه، قوام‌الدوله دوبار به عنوان وزیر دارایی معرفی شد که هر دوبار در کابینه‌های احمد مشیرالسلطنه، همسر خواهرش بود./ شاكري، خسرو. «حضرت اشرف» احمد قوام نـگـاه نــو (تهران، ارديبهشت 1386)؛ روزشمار تاریخ معاصر ایران(جلد 1 و 4).

 

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.