میرزا شفیع صاحب دیوان

میرزا شفیع صاحب دیوان - میرزا شفیع صاحب دیوان فرزند آقاسی بیگ  فرزند آقا محسن آشتیانی بود. میرزا شفیع دوپسر بنام های؛ میرزا اسماعیل و میرزا محمود قره باقی ماند و از میرزا اسماعیل پسرش میرزا شفیع مقتدر الملک و مقتدر الملک مقتدر.

میرزا شفیع در زمان محمد شاه و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه از رجال سرشناس دولت بود و در سال ۱۲۷۲ ش. در تهران درگذشت.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.