قنات سردار

قنات سردار- قنات‌سردار که در تهران قدیم بیشتر به آب سردار شهرت داشت، از مستحدثات محمد حسن خان سردار است. سردار این قنات را که از ده ‎قلعه‎سردار در شرق لویزان سرچشمه می‎گرفت. برای آبیاری باغ خود احداث کرد كه‌ مظهر آن‌ در سه‌راه‌ خيابان‌ عين‌الدوله‌ و خيابان‌ ژاله‌ بود صورت‌ مي‌گرفت‌. قنات‌ سردار امروز به‌ كلي‌ خشك‌ شده‌ است.‌ باغ‌ سردار را سردار حسن‌ خان‌ قزويني‌ معروف‌ به‌ ساري‌ اصلان‌ برادر حسين‌خان‌ سردار ايرواني‌‌ در زمان‌ فتحعلي‌ شاه‌ قاجار ايجاد کرد. ضلع‌ شمالي‌ اين‌ باغ‌ خيابان‌ ژاله،‌ فاصله‌ سه‌راه‌ ژاله‌ تا چهارراه‌ خيابان‌ عين‌الدوله‌ (خيابان‌ ايران‌ بعدي‌) و ضلع‌ شرقي‌ آن‌ خيابان‌ عين‌الدوله‌ از چهارراه‌ ژاله‌ تا سه‌راه‌ امين‌حضور و ضلع‌ جنوبي‌ از سه‌راه‌ امين‌ حضور تا چهارراه‌ سرچشمه‌ و ضلع‌ غربي‌ آن‌ خيابان‌ نظاميه‌ از چهارراه‌ سرچشمه‌ تا سه‌راه‌ ژاله‌ بود. بعد از فوت‌ سردار حسن‌خان‌ در ماه‌ ذي‌حجه‌ 1271 / ماه‌ اوت‌ 1855 باغ‌ مزبور خرد شد و تكه‌ تكه‌ به‌ فروش‌ رفت‌.

«این قنات که به آب‎سردار و یا قنات اکبرآباد نیز معروف بود و هنوز هم جریان دارد، از مستحدثات محمدحسن خان سردار ملقب به‎ ساری‎اصلان و معروف به خان بابا خان سردار، پسر محمد خان قاجار ایروانی از سرداران معروف ایران در دورۀ فتحعلی شاه قاجار بود. مادرچاه این قنات در ده‎ قلعه‎سردار که امروزه اراضی آن در محوطۀ پادگان لویزان قرار دارد، واقع بود و عمق آن ۵۰ متر، و طول قنات ۰۰۰‘ ۴ متر است.» (بامداد، ۳ / ۳۴۶؛ مالکی، ۱۶۷).

این قنات که موقوفه است، برپایۀ نام خیابانها و محله‎های کنونی تهران از لویزان آغاز می‎شود، پس‎ از گذر از خیابان نارمک (آیت) و ادامۀ مسیر، از محل کنونی این خیابان پایین می‎رود و با عبور از زیر منازل، در نهایت به آسیاب‎سردار می‎رسد. درگذشته در این محل آسیایی وجود داشت که توسط جریان آب همین قنات به حرکت درمی‌آمد. قنات‌سردار سپس خیابان آسیاب‎سردار را قطع می‎کند و وارد قسمت غربی خیابان نارمک می‎شود و همچنان در امتداد آن و به سمت پایین ادامۀ مسیر می‎دهد، خیابان مازندران را قطع می‎کند و سپس به سمت غرب منحرف می‎شود و از زیر منازل عبور می‎نماید. درگذشته در این محل آسیایی موسوم به والی وجود داشت که با آب این قنات کار می‎کرد.

قنات‌سردار در ادامۀ مسیر، در محل تلاقی با خیابان زرین‎نعل به دو رشته قنات تقسیم می‎شود: شاخۀ اول به جنوب غرب سرازیر، و پس از قطع خیابان خورشید در عمق ۵ / ۳متری شمال میدان شهدا (ژاله)، نبش ایران (عین‎الدوله) ظاهر می‎شود. این رشته از قنات، باغ و عمارت سردار را که متعلق به حسن خان سردار بود، مشروب می‎کرد. رشتۀ دیگر این قنات امروزه در امتداد محل خیابان زرین‎نعل به سمت شرق جریان دارد، خیابان ۱۷ شهریور را در مقابل کارخانۀ برق، در عمق ۵ / ۲متری قطع می‎کند، از زیر محل کارخانه می‎گذرد و در ۱۰۰متری شرق میدان شهدا به طرف جنوب ادامۀ مسیر می‎دهد. آبدهی این قنات که در بهار بین ۵ تا ۶ سنگاب، و در پاییز به ۴ تا ۵ / ۴ سنگاب می‎رسید، بعدها به ۳ سنگاب کاهش یافت (مالکی، ۶۸ - ۶۹، ۱۶۷؛ معتمدی، ۵۵۰، ۵۵۳، ۵۵۴)./ شیوا جعفری

مسیر قنات سردار در کتاب «یادبود تأسیسات آب تهران» چاپ سال 1334 بدین شرح بوده است:

«قنات سردار در امتداد خیابان نارمک پایین آمده و در شمال کوچه عظیم‌پور عمق آن بالغ بر 4‌ متر است. در 50 متری کوچه عظیم‌پور به سمت غرب، منحرف و وارد منازل می‌شود و از آنجا به آسیاب سردار رفته و آن را می‌چرخاند و با عمق 8متر خارج می‌شود. سپس خیابان آسیاب سردار را قطع می‌کند. درست در همین نقطه مجرای کرج را قطع و از زیر آن عبور می‌کند. مسیر قنات بعد از ورود به قسمت غربی خیابان نارمک از زیر منازل عبور می‌کند. کوچه قدوسی را در عمق 2متر در مقابل کوچه مولوی قطع می‌کند و وارد منازل غربی کوچه قدوسی می‌شود و سپس به کوچه واحدی وارد می‌شود و در امتداد غرب کوچه آسیاب پایین رفته و وارد آسیاب والی و با عمق 8متر از آن خارج می‌شود.

در محل تلاقی با خیابان زرین نعل 2رشته می‌شود. رشته دیگر در امتداد خیابان زرین نعل به طرف شرق رفته و خیابان شهباز را مقابل در کارخانه برق به عمق 2 و نیم‌متر قطع می‌کند و وارد کارخانه می‌شود و سپس از ضلع جنوبی آن به عمق 2متر خارج می‌شود و خیابان دوشان تپه را به فاصله 100متری میدان ژاله قطع می‌کند و سپس به طرف اکبرآباد می‌رود و مظهر پیدا می‌کند. بده (دبی) قنات سردار در بهار 5 تا 6 سنگ و در پاییز 4 تا 4و نیم سنگ است.»

 

 

 

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.