قرضه ملی

 قرضه ملی – با تحریم نفتی ایران و بروز دشواری سخت اقتصادی، بنابر لایحه دکتر محمد مصدق در سیزدهم مرداد ۱۳۳۰ مجلس شانزدهم «قانون اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگ‌های وام یکصد ریالی به دولت» را تصویب کرد. اوراق قرضه ملی برگه دولتی بود که در دوره دوم دولت دکتر محمد مصدق چاپ شد. ارزش این برگه‌ صد ریال بود. اعتبار آن دوساله و سود سالیانه اش شش درصد و با امضای نخست‌وزیر محمد مصدق و وزیر دارای محمود نریمان بود.

مردم در تهران و شهرستان‌ها برای خریداین اوراق حضور یافتند و با فداکاری دولت ملی را حمایت کردند، اما حزب توده کمونیستی خرید این اوراق را تحریم کرد. احزاب ملی و و بازار با خرید این اوراق از دولت ملی حمایت کردند. محمدحسن شمشیری از رهبران شناخته شده بازار با خرید دو میلیون تومان از این اوراق و دادن وامی به ارزش سه میلیون تومان به بانک بیمه از طرح دولت حمایت کرد و شمشیری را به عنوان قهرمان اوراق قرضه ملی در آن دوران معرفی کرد./ سرنوشت یاران دکتر مصدق، ۱۳۸۳،۱۲۹ تا ۱۳۹.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.