فرمان واگذاری اراضی دارالخلافه ناصری

 

فرمان واگذاری اراضی دارالخلافه ناصری - فرماني از ناصرالدين شاه قاجار معرفي است که در سال 1290ق. صادر و به موجب آن يکصدهزار ذرع از زمين هاي دارالخلافۀ تهران به ميرزا فتحعلي خان صاحبديوان واگذار شده است.

متن فرمان بر کاغذی به ابعاد 32*19 سانتی متر و در هفت سطر به خط شکسته نستعلیق نوشته شده است. در سال 1284ق. شاه تصمیم گرفت شهر عتیق تهران گسترش یابد./ المآثر و الآثار،104.

سال 1290ق. یکصدهزار ذرع در محدوده چال میدان واگذار گردید. اصل فرمان از مجموعه خصوصی سهراب دریابندری است که فرهاد نظری طی مقاله ای آنرا معرفی کرده است./ گلستان هنر، 1386، شم9.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.