شمس آباد

شمس آباد – آبادی خردی در شمال مجیدیه که در اواخر دودمان قاجاریان تشکیل شد. عبدالمجید میرزای قاجار مالک آن اراضی بود. وجه تسمیه آن به نام پسر او شمس المک باز می گردد. شمس المک میرآخور (پسر عین الدوله) جانشین مشاغل پدر شد. مرات الوقایع مظفری،ص  16 ، مرحمت سرداری ترمه شمسه مرصع ص169، همراه شاه در سفر فرنگ 770.

پدر در اواخر عمر از فرط فساد پسر او را گویا از خانه بیرون می کند و پسر در اواخر عمر به گدایی می افتد.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.