سوار کشیک خانه

سوار کشیک خانه - پاسگان(گارد) مخصوص شاه که تحت ریاست کشیکچی باشی و نایبان و یوزباشیان و پنجاه باشیان و دهباشیان کشیک خانه بودند. سوار کشیک خانه را غلام کشیک خانه هم می‌گفتند (از مشاغل مهم درباری)

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.