سرداری

سرداری – معانی مختلفی دارد. سردار بودن، منصب در دوره قاجاریه، نوعی لباس تشریفاتی مردان در عصر قجر.

«روز نهم ذی القعده سنه 1315 حسب الامر دولت علیه با لباس رسمی که عبارت از سرداری شلوار سیاه بود که امتیازات را بروی همان سرداری سیاه زده بودیم به دیدن سفیر کبیر عثمانی به سفارت رفتیم.» یادداشت های تاریخی عبدالعلی قاجار فرزند معتمدالله از رویدادهای مهم سال 1315 و 1316)

سردار بودن . منصب سردار. مقام سردار، نوعی لباس قدیمی در ایران . (لغتنامه دهخدا) نوعی لباس بلند مردانه که پشتش چین داشته روی لباس های دیگر می پوشیدند.( فرهنگ فارسی معین)

برابرِ قانون، مناصبِ مخصوصِ نظام؛ سپه‌سالاری، سپهداری، سرداری، سپهبدی، امیریِ مطلق و مُضاعف، امیرنویانی، امیرتومانی، امیرپنجی ... معنی لقب‌ها

«در تحریر زندگینامه دهخدا هیچ سخن رساتر از آنچه خود وی در یادداشتی ... مهرعلی خان سپاهی بوده است و سمت سرداری داشته و از او شمشیرها و چند عدد نیزه و سه»

 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.