رشک یهشت

رشک بهشت - نام اندرونی باغ فردوس بوده است. ستوده ساختن اندرونی و حمام سمت غرب باغ را منسوب به امین الملک و ساخته شده در سال 1318 ه ق میداند]1 ] ولی معیری میگوید که اندرونی موسوم به «رشک بهشت» توسط دوستعلیخان نظام الدوله در جنوب غربی باغ ساخته شده است.] 2]در هر صورت، ستوده این بنا را ساختمانی یک طبقه با سقف شیروانی و با مساحت تقریبی هزار مترمربع توصیف میکند]1]از کل این بنا درحال حاضر تنها دو ستون آجری در حد شمالی و جنوبی ایوانی مشرف به یک استخر باقی مانده است که در جای خود و در داخل محوطه « موقوفات دکتر افشار » نگهداری شده و کتیبه ای روی یکی از آنها نصب شده که تاریخچه آنها را به طور خلاصه بازگو میکند.

1.ستوده، منوچهر (1365)باغ فردوس، پژوهش های ایران شناسی، نامواره دکتر محمود افشار (، جلد 2 ،به کوشش ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان و محمد رسول دریا گشت، تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 1016 – 1020.

2. (1376 )باغ فردوس و عمارت شهری معیر الممالک دو بنای تاریخی از تهران قدیم «، مجله کلک، شماره 89-93 ،261 –26859

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.