دبیرستان شاهپور تجریش

دبیرستان شاهپور تجریش- قدیمی ترین آموزشگاه شمیران دبستان چهارکلاسه فردوسی بود که از مهر سال 1308 آقای علی شعشعانی با معلومات قدیمی به سمت مدیر و آموزگار آن منصوب شد. در سال 1316 کلاس اول دبیرستان در باغ فردوس تاسیس شد و ایشان ریاست دبیرستان به عهده گرفتند و نام فردوسی به دبیرستان شاهپور تغییر کرد. این دبیرستان به دستور آقای حکمت در مهر سال 1316 تا سال 1318 دوره اول آن کامل شد./ سالنامه دبیرستان شاهپور تجریش، 1324.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.