خیابان اسماعیل بزاز

خیابان اسماعیل بزاز - خیابان مولوی از چهارراه مولوی تا میدان شاه پیش از احداث خیابان مولوی زمان رضا شاه. در دوران قاجاریان این تکه خیابان مانند دیگر معابر تنگ و پر پیچ و خم بود با عرضی ده دوازده متر.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.