باغ ملک التجار رشتی

باغ ملک التجار رشتی- علیقلی خان مخبرالدوله ابتدا منزل در چال میدان داشت. پس از گسترش تهران در سال ۱۲۸۴ ق. مثل اغلب اعیان آن روز از پائین شهر به بالای آمد و باغ دو نبش ملک التجار رشتی را واقع در گوشۀ جنوب شرقی چهارراه اسلامبول و فردوسی که حدود یازده هزار ذرع بود، به شش هزار تومان اقساط در سال ۱۲۸۶ ق خرید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.