ایوان كریم‌‌خانى

در سبب نام‌‌گذارى ایوان به نام كریم‌‌خان زند دو روایت وجود دارد: یكى به سبب این‌‌كه اساس بناى آن در زمان كریم‌‌خان نهاده شده و دیگر به علت ستم و عمل ناجوانمردانه‌‌اى كه آغامحمد خان قاجار در این محل با استخوان‌‌هاى پوسیده كریم خان روا داشته بود.

 در ابتدا، راه عبور از اندرون و باغ گلستان و دیوان‌‌خانه از این محل بود و بعداً به انبارهاى سلطنتى تبدیل شد. در زمان ناصرالدین شاه به محوطه كوچكى تبدیل شد كه به آن حیاط كریم‌‌خانى مى‌‌گفتند و به علت صفا و آرامشى كه داشت شاه غالباً به آن گوشه دنج مى‌‌رفت. در سال 1304 خ. رضاشاه به همراه وزیر دربار و بزرگان قوم زند، استخوان‌‌هاى كریم خان را از زیر خاك درآورد و به شیراز برگرداند / جغرافیاى تاریخى تهران، ص 210.

 از آثار دیدنى این محل، سنگ قبر ناصرالدین شاه است كه پیكر شاه بر روى آن حجارى شده است. / هویت شهر تهران، ص 243 خلوت كریم‌‌خانى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.