اولین گواهى‌‌نامه

در كاخ نیاوران (موزه صاحبقرانیه / نیاوران) اولین گواهى‌‌نامه رانندگى در ایران نگهدارى مى‌‌شود كه روى كاغذى با این نوشته به چشم مى‌‌خورد: «كورس شوفرى ایران« و پایین كاغذ با خط نازك عنوان «تصدیق نامه« دیده مى‌‌شود. این گواهى‌‌نامه به دو زبان فارسى و انگلیسى به نام آقاى سیف الله خان در 9 مرداد ماه 1308 خ. صادر شده است. در تصدیق نامه آمده است: «فرد مذكور در سه مرحله با نمره خوب موفق به دریافت گواهى‌‌نامه شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.