اولین مهندس (آرشیتكت) در تهران

سرگذشت زندگى حقیقى اولین مهندس معمار ایرانى است كه در سال 1263 ق. / 1223 خ. / 1843 م. در تهران در محله سنگلج كه مركز سلطنت آن زمان تهران بود متولد شد و پس از چند سال تحصیل در مكتب سرخانه و در مدرسه دارالفنون در سال 1276 ق. / 1236 خ. / 1857 م. به دستور ناصرالدین شاه و با اولین هیئت محصلین به پاریس (فرانسه) اعزام و بعد از اتمام تحصیلات متوسطه و اخذ گواهى‌‌نامه مهندسى معمارى در مدرسه عالى اكل نورمال سوپریور دو پارى[1]  و دانشكده معمارى آرشیتكتور پاریس در سال 1243 خ. به ایران بازگشت. او مهندس میرزا مهدى خان شقاقى ممتحن‌‌الدوله بود.» / خاطرات ممتحن‌‌الدوله، ص 35.  1. Ecole Normale Superieuvre de Paris
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.