اولین كتابچه وظایف پلیس

در سال 1296ق. ناصرالدین شاه براى ایجاد نظم و تأمین امنیت تهران كنت دو مونت فرت را به ریاست اداره پلیس تهران انتخاب كرد و او در آغاز كار كتابچه‌‌اى مشتمل بر اصول وظایف پلیس تنظیم نمود و به عرض شاه رسانید و شاه آن را پسندید و تأیید نمود. شرح آن كتابچه و نظر شاه از این قرار است:

 هوالمستعان

 مقدمه: «صورت كتابچه اول قانونى است كه رییس اداره جلیله نظمیه و امنیه و تنظیفات بلدیه آنتوان كنت دومونت فرت نوشته و بندگان اعلیحضرت قوى شوكت شاهنشاهى روحنا فداه قبول امضا فرموده‌‌اند. به تاریخ شهر شوال سنه 1296 ق. ...»

 اشكالات پلیس، اداره پلیس به اشكالاتى برخورد كرد كه اهم آن‌‌ها از این قرار بود:

 1. مخالفت علماى دینى كه امر و نهى را مختص خود مى‌‌دانسته و در این‌‌كار خود را شریك حكومت و در مواردى برتر از آن مى‌‌شمردند. در این مورد به خصوص بهانه آن‌‌ها در مخالفت این بود كه غیرمسلمانى بر مسلمان بسط یافته است.

 2. اخلاق عمومى كه تقریباً هیچ‌‌كس مقید به اطاعت از قانون نبود و نظم و ترتیب براى اكثر مردم - جز آن‌‌كه منافعشان ایجاب مى‌‌كرد - مفهوم چندانى نداشت.

 3. مردمى كه كنت با آن‌‌ها سر و كار داشت اغلب مسلح بودند و اصول «لوطى‌‌گرى« هنوز كاملاً معمول بود. / پلیس ایران، از انتشارات شهربانى، 1355 خ. ص 13.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.