اولین كارخانه ریسمان‌‌ریسى

اولین كارخانه ریسمان ریسى در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد؛ چگونگى تأسیس آن هم چنین بود كه شخصى به نام حاج محمدتقى شاهرودى خواب دیده بود كه دارالخلافه تهران را چراغان و تزیین كرده بود، وقتى او خواب خود را براى دوستانش تعریف كرد، آن‌‌ها گفتند: «تو یك كار مهم و عام المنفعه در تهران خواهى كرد و نامت مشهور خواهد شد.» حاج محمدتقى كه از این تعبیرها سخت به هیجان آمده بود نزد صنیع‌‌الدوله رفته و براى آوردن كارخانه كاغذسازى با او مشورت مى‌‌كند، ولى او به حاج محمدتقى مى‌‌گوید كارخانه ریسمان‌‌ریسى و چلوار بافى بر كارخانه كاغذ سازى مقدم است. او نیز نظر صنیع‌‌الدوله را مى‌‌پذیرد و قرار مى‌‌شود پانزده هزار تومان او سرمایه كند و پانزده هزار تومان هم صنیع‌‌الدوله كارسازى نماید كه پس از مدتى بررسى و مطالعه سرانجام كارخانه با 1300 دوك (تمام تاب) از فرنگستان به تهران منتقل و توسط متخصصین فرنگى و ایرانى نصب شد و روز سیزده نوروز با حضور ناصرالدین شاه افتتاح گردید. / تهران عهد ناصرى، ص 483.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.