اولین روزنامه‌‌ تهران

میرزا صالح شیرازى از بنیان‌‌گذاران حرفه روزنامه‌‌نگارى است و اولین كسى بود كه اعلام‌‌نامه‌‌اى را در سال 1252 ق. چاپ و منتشر كرد. بدین ترتیب او را مى‌‌توان اولین روزنامه‌‌نگار گفت.اعلام نامه‌‌اى است متعلق به دوران محمد شاه كه توسط میرزا صالح شیرازى انجام گردید كه با این عبارت آغاز مى‌‌شد:

 «بر رأى صوابنماى ساكنین ممالك محروسه مخفى نماناد كه همت ملوكانه اولیاى دولت علیه مصروف بر این گشته است كه ساكنین ممالك محروسه تربیت شوند و از آنجا كه اعظم تربیت آگاه ساختن از كار جهان است لهذا به حسب حكم شاهنشاهى كاغذ اخبارى مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اكناف فرستاده خواهد شد.»

/ از صبا تا نیما، ص 235.

 اما راجع به اولین روزنامه رسمى ادموند دوتامپل در كتاب خود به نام قاجاریه چاپ پاریس 1873 م. مى‌‌نویسد: «.. در دوره سلطنت محمد شاه اولین روزنامه رسمى مملكتى انتشار یافت... این روزنامه روى یك برگ كاغذ خانبالغ با چاپ سنگى نامرغوب چاپ مى‌‌شد. نامى نداشت و فقط در پایین صفحه اول آن علامت رسمى دیده مى‌‌شد. این روزنامه‌‌اى است كه پس از تغییر وضع به صورت روزنامه رسمى (وقایع اتفاقیه) در طهران در آمد.» / میرزا تقى خان امیركبیر، (عباس اقبال)، ص 142  رروزنامه. ! اولین روزنامه تهران.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.