اولین اعلان دندانپزشكى

نخستین اعلان دندانپزشكى از طرف موسیو پاذ یكى از صاحب صنعتان دولت فرانسه، در شماره 636 روزنامه دولتى مورخ پنجشنبه دهم شعبان 1286 ق. به چاپ رسید.

 موسیو پاذ یكى از صاحب صنعتان دولت بهیه فرانسه است، روز بیستم شهر رجب وارد دارالخلافه گشته، مصمم به شغل رفع مرض دهان و درد دندان است. حكیم مذكور دندانى كه درد مى‌‌كند بدون اذیت بیرون مى‌‌آورد. / اولین‌‌هاى تهران، ص 272.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.