اولین اروپایى كه راجع به تهران مطالبى نگاشته

كلاویخوى اسپانیایى، رئیس تشریفات هانرى سوم، پادشاه كاستیل اسپانیا بود و به سفارت در دربار تیمور لنگ مأموریت داشت. در سال 806 ق. / 1404 م. و هنگام عبور از رى و تهران اطلاعاتى بسیار مفید درباره این دو محل به رشته تحریر درآورده و این نخستین نوشته یك اروپایى است كه در ارتباط با تهران نگاشته است. ! رجوع کنید به كلاویخو

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.