اولین اروپایى در تهران

روى گونسالس دو كلاویخو[1] سفیر پادشاه اسپانیا اولین اروپایى است كه به تهران وارد مى‌‌گردد. !رجوع کنید به كلاویخو.1. Ruy Gonzales de Claviyjo

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.